spasi spasi

Bagai kumpulan text, perlu ruang kosong untuk dapat membacanya dengan jelas.

Bagai lokasi, perlu jarak untuk membuatnya tidak sesak.

Bagai runutan peristiwa, perlu jeda untuk mampu mengenang episode yang sudah dilalui.

Bagai gerak, perlu kejap tarikan nafas untuk terus melaju

Tuesday, April 25, 2006

kripik

Kripik ...
garing
kriuk-kriuk
Diminatii oleh para orang yang doyan nyamil
Dijauhi oleh orang yang lagi diet

Kripik...
Ga bikin kenyang
Bikin tenggorokan gatel

# sajak ini kupersembahkan untuk para kripik-er #
WA Lt. 11 jam 10.14. 25 April 2006.

No comments: