spasi spasi

Bagai kumpulan text, perlu ruang kosong untuk dapat membacanya dengan jelas.

Bagai lokasi, perlu jarak untuk membuatnya tidak sesak.

Bagai runutan peristiwa, perlu jeda untuk mampu mengenang episode yang sudah dilalui.

Bagai gerak, perlu kejap tarikan nafas untuk terus melaju

Monday, June 28, 2010

Media Melatih Ketekunan

s.p.a.s.i...s.p.a.s.i

Believe it or not, memarut kelapa sebanyak 1 butir pun, mengandung filosofi persistance, patient, optimistic, struggle.

Gw lagi males nulis... silakan Anda analisa sendiri, sebebas-bebasnya... Boleh setuju, boleh ngga.

Pojok nyempil
28 Juni 2010
11.00

No comments: